Badatelský klub – chemický

KLUB Č. 3:

Začátek 7. 9. 2020, vždy v pondělí od 13:25 – 14:55 hod v učebně D 184 – chemická posluchárna – 11/11 – uzavřen

KLUB Č. 2:

Tento klub vede Mgr. Lenka Horutová a je zaměřený na propojení chemických pokusů a zeměpisných znalostí a nejen to. Celkově bude kroužek zaměřený především na poznávání a objevování dějů na naší Zemi, a to pomocí pokusů a zábavných her.

4 3. 2. 2020, vždy v pondělí od 13:25 – 14:55 hod v učebně D 184 – chemická posluchárna – 11/11 – uzavřen

KLUB Č. 1:

Začátek 16. 9. 2019, vždy v pondělí od 13:25 – 14:55 hod v učebně D 184 – chemická posluchárna – 11/11 – uzavřen

Tento klub vede Mgr. Lenka Horutová a je zaměřený na propojení chemických pokusů a zeměpisných znalostí a nejen to. Celkově bude kroužek zaměřený především na poznávání a objevování dějů na naší Zemi, a to pomocí pokusů a zábavných her.

Fotodokumentace z úvodní hodiny badatelského klubu chemického
Provádíme pokusy