Odborná angličtina k maturitě

Klub probíhá každé pondělí od 14:15 – 15:45 hod. Začátek 13. 9. 2021

Studenti si osvojí specifickou  slovní zásobu odborných témat týkající se oblastí veřejné správy a právní nauky. Témata mají své podotázky, které budeme společně zpracovávat a překládat do anglického jazyka.