Klub občanského vzdělávání

KLUB Č. 4:

Začátek 1. 9. 2021

KLUB Č. 3:

Začátek 1. 9. 2020

KLUB Č. 2:


Začátek 6. 2. 2019, vždy ve čtvrtek od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 191- 11/11 – uzavřen

Tento klub vede Mgr. Petr Exner a je zaměřený na aktivity a hry rozšiřující tzv. soft skills v oblasti humanitního vzdělávání jako např. konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku, myšlení podle analogií, kooperace, samostatnost či objevování a orientace v informacích. Hlavními tématy klubu budou demokracie, média, sociální sítě apod.  

KLUB Č. 1:

Začátek 9. 9. 2019, vždy ve čtvrtek od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 191- 11/11 – uzavřen

Tento klub vede Mgr. Petr Exner a je zaměřený na aktivity a hry rozšiřující tzv. soft skills v oblasti humanitního vzdělávání jako např. konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku, myšlení podle analogií, kooperace, samostatnost či objevování a orientace v informacích. Hlavními tématy klubu budou demokracie, média, sociální sítě apod.