Klub jazykových her v anglickém jazyce

KLUB Č. 2:

Začátek 6. 2. 2020, vždy ve čtvrtek od 14:10 – 15:40 hod11/11 – uzavřen

Pod vedením Mgr. Davida Kovala je klub zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí žáků formou jazykových her v anglickém jazyce, především v oblastech gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti, plynulosti a ústního projevu. Žáci si zlepší receptivní i produktivní dovednosti.

 

Začátek 12. 9. 2019, vždy ve čtvrtek od 14:10 – 15:40 hod11/11 – uzavřen

Pod vedením Mgr. Davida Kovala budou žáci v klubu číst a rozebírat stylisticky různé typy textů v anglickém jazyce. Při četbě si zlepší čtenářskou gramotnost, tedy receptivní dovednosti, a v následných rozborech a diskuzích k textům budou mít možnost zlepšit své komunikační dovednosti. Rovněž si osvojí pravidla smysluplné diskuze ve skupině. Klub je určen pro starší žáky.

Začátek 12. 9. 2019, vždy ve čtvrtek od 14:10 – 15:40 hod11/11 – uzavřen

Pod vedením Mgr. Davida Kovala budou žáci v klubu číst a rozebírat stylisticky různé typy textů v anglickém jazyce. Při četbě si zlepší čtenářskou gramotnost, tedy receptivní dovednosti, a v následných rozborech a diskuzích k textům budou mít možnost zlepšit své komunikační dovednosti. Rovněž si osvojí pravidla smysluplné diskuze ve skupině. Klub je určen pro starší žáky.

KLUB Č. 1:

Začátek 12. 9. 2019, vždy ve čtvrtek od 14:10 – 15:40 hod11/11 – uzavřen

Pod vedením Mgr. Davida Kovala budou žáci v klubu číst a rozebírat stylisticky různé typy textů v anglickém jazyce. Při četbě si zlepší čtenářskou gramotnost, tedy receptivní dovednosti, a v následných rozborech a diskuzích k textům budou mít možnost zlepšit své komunikační dovednosti. Rovněž si osvojí pravidla smysluplné diskuze ve skupině. Klub je určen pro starší žáky.