Literárně diskuzní klub v anglickém jazyce

Začátek 12. 9. 2019, vždy ve čtvrtek od 14:10 – 15:40 hod11/11 – uzavřen

Pod vedením Mgr. Davida Kovala budou žáci v klubu číst a rozebírat stylisticky různé typy textů v anglickém jazyce. Při četbě si zlepší čtenářskou gramotnost, tedy receptivní dovednosti, a v následných rozborech a diskuzích k textům budou mít možnost zlepšit své komunikační dovednosti. Rovněž si osvojí pravidla smysluplné diskuze ve skupině. Klub je určen pro starší žáky.