Divadelní klub ve francouzském jazyce

Začátek 18. 9. 2019, vždy v úterý od 14:10 – 15:40 hod v učebně A 308 – 11/11 uzavřen

Tento klub vede Mgr. Dagmar Krublová a je zaměřený na aktivity, hry a divadelní scénky ve francouzském jazyce. Záměrem je rozvíjet jazykové a komunikační schopnosti v běžných životních situacích s důrazem na spolupráci žáků. Cílem je rozvíjet paměť, pohotovost i znalosti francouzského jazyka.