Badatelský klub – fyzikální

KLUB Č. 4:

Začátek 3. 2. 2021, vždy ve středu od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 291 – fyzikální laboratoř – 8/11

Klub probíhá online formou

KLUB Č. 3:

Začátek 11. 9. 2020, vždy ve středu od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 291 – fyzikální laboratoř – 8/11

KLUB Č. 2:

Začátek 5. 2. 2020, vždy ve středu od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 291 – fyzikální laboratoř – 11/11 – uzavřen

Tento klub vede Mgr. Hana Hůlová a je zaměřený na aktivity spojené s rozvojem technického a přírodovědného vzdělávání, schopnosti práce s informacemi, kritického myšlení, kladení otázek a navrhování hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním bádáním, také spojené s rozvojem spolupráce a komunikace žáků z různých věkových skupin.

Vyrábíme pohyblivého brouka
Archimédův koktejl

KLUB Č. 1:

Začátek 18. 9. 2019, vždy ve středu od 13:30 – 15:00 hod v učebně D 291 – fyzikální laboratoř – 11/11 – uzavřen

Tento klub vede Mgr. Hana Hůlová a je zaměřený na aktivity spojené s rozvojem technického a přírodovědného vzdělávání, schopnosti práce s informacemi, kritického myšlení, kladení otázek a navrhování hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním bádáním, také spojené s rozvojem spolupráce a komunikace žáků z různých věkových skupin.

Magnetic – hrajeme si s magnety
Jsme připraveni na Den otevřených dveří